Działalność dydaktyczna

W Katedrze realizowane są zajęcia dla:
5 roku Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego, 6 roku Wydziału Lekarskiego
oraz dla studentów anglojęzycznych z przedmiotów:

W Katedrze zatrudnionych jest:


Koło naukowe:

Opiekun: Dr hab. n. med. Iwona Niedzielska

Informacje dla uczestników koła


Dydaktyka:

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dydaktyki : dr n. med. Daria Kuczmik-Wziątek