Działalność statutowa

Rok 2011
nr umowy:KNW-1-160/P/1/0

"Ocena przydatności fibryny bogatopłytkowej (PRF) jako materiału do wypełniania zębodołów poekstrakcyjnych"

Rok 2012
nr umowy: KNW-1-080/P/2/0

"Ocena stabilizacji pierwotnej i wtórnej krótkich implantów, wprowadzonych w atroficzny wyrostek zębodołowy szczęki, część zębodołową żuchwy oraz ubytki poresekcyjne szczęki jako alternatywa zabiegów augmentacyjnych z wykorzystaniem współczesnych technik piezochirurgicznych, biomateriałów oraz czynników wzrostu".

nr umowy: KNW-1-120/P/2/0

"Wykorzystanie przeszczepów kości gąbczastej z nasady bliższej kości piszczelowej oraz fibryny bogatopłytkowej (PRF) do wypełniania dużych ubytków kości żuchwy".


Działalność grantowa

[ BRAK DANYCH ]


Współpraca naukowa


Prace doktorskie

[ BRAK DANYCH ]